Træning af blodprøvetagning

Rutine er afgørende, når man tager blodprøver på dyr. Det er derfor vigtigt, at forsøgsprocedurer udføres af kompetent og uddannet personale for at sikre, at smerte, frygt og angst hos dyrene minimeres (Course in Laboratory Animal Science, EU Function ABC, University of Copenhagen).

Blodprøvetagning på kunstigt hundeben