Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer afholder hvert år et møde for medlemmer af landets dyrevelfærdsorganer, hvor dyrevelfærdsorganernes funktioner er på dagsordenen.

Programmet for dyrevelfærdsorganerne foregår om formiddagen. Om eftermiddagen åbnes for alle interesserede med en professionel interesse i forsøgsdyr.