Sammensætning

Et dyrevelfærdsorgan skal som minimum bestå af den/de ansvarlige for tilsynet med dyrenes velfærd og pasning samt et videnskabeligt medlem - dvs. tilladelsesindehaveren eller en, der repræsenterer denne.

Et dyrevelfærdsorgan skal således bestå af minimum to personer, men det vil være en fordel, hvis dyrevelfærdsorganet har flere medlemmer, idet en større videndeling og et bedre informationsflow til resten af organisationen sikres.

En repræsentant for dyrepasserne kan eksempelvis være medlem, ligesom afdelingsledere, eksterne repræsentanter og tilsynsførende dyrlæger med fordel kan inkluderes i dyrevelfærdsorganet.

Kontaktoplysninger til Dyreforsøgstilsynet

EU-kommissionen om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg

Du kan læse mere om dyrevelfærdsorganernes opbygning og arbejdsopgaver i EU-kommissionens skrivelse om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg.