Nåle og sprøjter

Nåle

Nåle findes i forskellige længder og diametre. Nålens diameter er tilknyttet et tal (G) på en skala. Dets højere man bevæger sig op ad skalaen (højere G), dets tyndere/finere er nålen. 

Du skal altid vælge en størrelse af nål, som er passende til dyrearten og størrelsen på dyret, ligesom du skal tage højde for volumen og viskositet af lægemidlet, som skal injiceres. Nogle lægemidler er således lette at trække op i sprøjten og injicere, hvorfor du skal vælge en tynd/fin nål (højere G). For mere viskøse (tykkere) væsker er du nødsaget til at bruge en kraftigere nål (lavere G). For at skåne dyret mest muligt for ubehag/smerte ved injiceringen skal du bruge den tyndeste/fineste nål, som muligt.

G


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ydre diameter (mm)


1,651

1,473

1,270

1.067

0,902

0,813

0,711

0,635

0,559

0,508

0,457

0,406

Sprøjter

Vælg altid den passende størrelse sprøjte til lægemidlets volumen. Mindre sprøjter er mere nøjagtige, men sørg for at have plads nok i sprøjten til at tillade aspiration. Som tommelfingerregel skal en tredjedel af det samlede volumen være fri i tønden. Dette giver plads til at slippe af med luftbobler og aspirere sikkert.

Bortskaffelse af kanyle og sprøjte

Ideelt set bortskaffes sprøjten og kanylen som én enhed i en dertil udpeget beholder til skarpe materialer. Hvis Sprøjten kun indeholder saltvand, kan den adskilles fra nålen og smides ud i den almindelige skraldespand. Alle nåle skal altid i den skraldespand til skarpe materialer (Course in Laboratory Animal Science, EU Function ABC, University of Copenhagen).

Deponering af kanyle og sprøjte
Deponering af kanyle og sprøjte (foto: Københavns Universitet)