Nyheder

RSS

DOSO og Dyreforsøgstilsynet afholder arrangementer på Frederiksberg Campus, KU. Tilmelding er gratis, dog skal der tilmelding til hver del.

Denne artikel beskriver anbefalingerne for at måle og standardisere lyset for laboratoriedyr for at forbedre velfærd og reproducerbarhed.

Denne udgave omtaler datadeling der muliggør genbrug af data, mindsker ressourcespild og unødvendige replikationsstudier.

Denne udgave omtaler brugen af et 3D-printbart design, der kan bruges til billedbehandling af hjernen hos vågne mus og bedøvede mus og rotter.

Vidste du, at AALAS har videoer og webinarer liggende på deres hjemmeside, som har fokus på forskellige typer af træning til forsøgsdyr?