Nyheder

RSS

Dette webinar, den 6. juni, har til formål at dele erfaringer og strategier til ansvarligt at reducere og forfine overskud i avlsprogrammer

Denne udgave handler om udviklingen af en ikke-invasiv metode til at detektere opvågningsperioder hos heteroterme pattedyr.

 

Du kan nu tilmelde dig Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde 2024, som afholdes den 4. juni hos Lundbeck i Valby. Deadline for tilmelding er 22. maj.

DOSO og Dyreforsøgstilsynet afholder arrangementer på Frederiksberg Campus, KU. Tilmelding er gratis, dog skal der tilmelding til hver del.

Denne artikel beskriver anbefalingerne for at måle og standardisere lyset for laboratoriedyr for at forbedre velfærd og reproducerbarhed.

Denne udgave omtaler datadeling der muliggør genbrug af data, mindsker ressourcespild og unødvendige replikationsstudier.

Denne udgave omtaler brugen af et 3D-printbart design, der kan bruges til billedbehandling af hjernen hos vågne mus og bedøvede mus og rotter.