Opfordringer

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers opfordringer til Dyrevelfærdsorganerne

Udvalgets funktion er beskrevet i bekendtgørelse nr. 556 af 30/05/2013 om Forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

§ 2. Udvalget skal arbejde for at fremme anvendelsen af principperne om Replacement, Reduction og Refinement (erstatning, begrænsning og forfinelse) i forbindelse med dyreforsøg.

Stk. 2. Udvalget skal rådgive de kompetente myndigheder og dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg samt sikre udveksling af bedste praksis.

Stk. 3. Udvalget skal udveksle oplysninger om dyrevelfærdsorganers virksomhed og projektevaluering i forbindelse med dyreforsøg og udveksle bedste praksis inden for Unionen.

Dyrevelfærdsorganernes funktion er beskrevet i bekendtgørelse nr. 12 af 07/01/2016 om dyreforsøg § 70.

Dyrevelfærdsorganet skal:

1) rådgive om spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd i forbindelse med erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse,

2) rådgive om anvendelsen af principperne om erstatning, begrænsning og forfinelse,

3) orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse,

4) fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i institutionen eller virksomheden,

5) følge udviklingen og resultater af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere kan bidrage til erstatning, begrænsning og forfinelse, og

6) rådgive om planer for, hvordan dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, der er passende for arten, rehabiliteres, herunder socialiseres.

Ud over funktioner, der direkte fremgår af § 70 i bekendtgørelse om dyreforsøg, har Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer følgende opfordringer til Dyrevelfærdsorganerne:

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at kende deres organisatoriske ophæng, og dermed kommunikationsvejen til ledelsen, så problemer kan forelægges ledelsen ved behov.

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at kontakte Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer ved behov for specifik rådgivning vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af dyr til forsøg samt udveksling af bedste praksis.

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at fremme kommunikation mellem de faggrupper, der beskæftiger sig med forsøgsdyr på faciliteter, som er tilknyttet organet.

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at holde sig informeret om den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende forsøgsdyr.

- Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer afholder et årligt møde for Dyrevelfærdsorganerne. Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at deltage aktivt i dette møde, fx med oplæg og anden vidensdeling. Der opfordres derudover til, at Dyrevelfærdsorganerne også indhenter viden om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse fra andre møder og ressourcer.

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at kunne dokumentere deres arbejde med at fremme erstatning, begrænsning og forfinelse på faciliteter, som er tilknyttet organet.

- Dyrevelfærdsorganerne opfordres til at sikre at dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, egner sig til det og at det velfærdsmæssigt er den bedste løsning for dyret

Ved spørgsmål til ovenstående eller andet er Dyrevelfærdsorganerne meget velkomne til at kontakte Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer gennem sekretariatet (ufa@fvst.dk).