Sekretariat

 • Tom Bengtsen (Sekretariatsleder, dyrlæge)
  Telefon: +45 72135894
  E-mail: tobe(at)fvst.dk

 • Louise Stab Bryndum (Dyrlæge)
  Telefon: +4572276897
  E-mail: lostb(at)fvst.dk

 • Rasmus Normann Nielsen (Specialkonsulent, Formidlingsansvarlig)
  Telefon: +45 72276858
  E-mail: ranon(at)fvst.dk

 • Sofie Reumert Biering-Sørensen (Dyrlæge)
  Phone: +4572275785
  E-mail: sofbi(at)fvst.dk

 • Rikke Rosendal (Studentermedhjælper) 
  Phone: +4572276900
  E-mail: riros(at)fvst.dk

Sekretariatet fungerer også som sekretariat for Danmarks 3R-Center.

 

Kontakt (hovedpostkasse):

info@natud.dk