Håndtering af forsøgsdyr

Det er vigtigt af hensyn til dyrevelfærden, at træne i håndteringen af forsøgsdyr inden forsøgsprocedurer skal udføres.

Manglende fortrolighed med håndtering af forsøgsdyr - eller måske endda frygt for dyrene - vil således gøre dyrene utrygge, hvilket kan påvirke dyrenes stressniveau og dermed påvirke forskningsresultaterne negativt (Course in Laboratory Animal Science, EU Function ABC, University of Copenhagen).