Netværk for medlemmer af danske dyrevelfærdsorganer

  • For alle medlemmer i danske dyrevelfærdsorganer – uanset uddannelse og stilling
  • En god mulighed for vidensdeling
  • Afholder vidensdelingsmøder, hvor en større skare af medlemmer af dyrevelfærdsorganerne kan deltage
  • Kan arrangere besøg hos deltagerne med fremvisning af interne dyrevelfærdstiltag
  • Medlemmerne kan kontakte hinanden indbyrdes mht. konkrete spørgsmål m.m.
 

Vil du være med?

Kontakt sekretariatet for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer/Danmarks 3R-Center for at høre om mulighederne herfor på: info@3rcenter.dk