Arbejdsopgaver

Det fremgår af Bekendtgørelsen om dyreforsøg, hvilke arbejdsopgaver et dyrevelfærdsorgan skal varetage.

Overordnet set handler det om at bidrage til dyrenes velfærd, hvilket foregår gennem rådgivning om dyrevelfærd og brugen af de 3R’er (ReplacementReductionRefinement).

Dyrevelfærdsorganet har således følgende opgaver:

  • Rådgive om spørgsmål vedrørende dyrenes velfærd i forbindelse med erhvervelse, opstaldning, pasning og anvendelse.
  • Rådgive om anvendelsen af principperne om erstatning (replacement), begrænsning (reduction) og forfinelse (refinement).
  • Orientere om den tekniske og videnskabelige udvikling inden for erstatning, begrænsning og forfinelse.
  • Fastlægge og ajourføre interne driftsprocedurer med hensyn til overvågning, rapportering og opfølgning vedrørende velfærden for de dyr, der huses eller anvendes i institutionen eller virksomheden.
  • Følge udviklingen og resultater af projekter under hensyntagen til virkningen på de anvendte dyr og identificere og rådgive om faktorer, der yderligere kan bidrage til erstatning, begrænsning og forfinelse.
  • Rådgive om planer for, hvordan dyr, der skal genhuses eller sættes tilbage i et habitat eller produktionssystem, der er passende for arten, rehabiliteres - herunder socialiseres.

Journal over dyrevelfærdsorganets opgaver

Der skal føres journal over de opgaver, som dyrevelfærdsorganet udfører. Denne journal skal efter anmodning stilles til rådighed for Dyreforsøgstilsynet. Der er ingen særlige krav til, hvordan journalen udformes, men oplysningerne skal fremvises ved inspektion.

Oplysningerne behøver således ikke være indført i en klassisk journal, men kan fx bestå af dyrevelfærdsorganets mødereferater, interne procedure- og kursusbeskrivelser samt andre tiltag, der fremmer dyrenes velfærd og brugen af de 3R´er.

EU-kommissionen om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg

Du kan læse mere om dyrevelfærdsorganernes opbygning og arbejdsopgaver i EU-kommissionens skrivelse om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg.