Blodprøvetagning

Rutine er afgørende, når man tager blodprøver på dyr. Det forkerte valg af nål kan resultere i unødig vævsskade og smerte hos dyret.

Det er derfor vigtigt, at forsøgsprocedurer udføres af kompetent og uddannet personale for at sikre, at smerte, frygt og angst hos dyrene minimeres (Course in Laboratory Animal Science, EU Function ABC, University of Copenhagen).