Om Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/63/EU af 22. september 2010, pålægger medlemsstaterne, at oprette et nationalt udvalg for beskyttelse af disse dyr.

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer (det nationale udvalg) arbejder for at fremme anvendelsen af 3R-principperne – ReplacementReduction og Refinement.

Udvalget skal rådgive Rådet for Dyreforsøg/Dyreforsøgstilsynet og landets dyrevelfærdsorganer i anliggender vedrørende erhvervelse, opdræt, opstaldning, pasning og anvendelse af forsøgsdyr og sikre udveksling af bedste praksis.

Udvalgets medlemmer fungerer samtidig som bestyrelse i Danmarks 3R-Center.

Forretningsorden

Du kan finde forretningsorden for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer her.

EU-kommissionen om de nationale udvalg

Du kan læse mere indgående om nationale udvalg i EU-kommissionens skrivelse om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg.