Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde 2024

 • Dato: Tirsdag den 4. juni
 • Adresse: Lundbeck, Ottiliavej 9, Valby

NB. Formiddagsprogrammet er forbeholdt medlemmer af dyrevelfærdsorganerne, mens alle med en professionel interesse for forsøgsdyr er velkomne til at deltage i eftermiddagsprogrammet, såfremt der er ledige pladser.

Program formiddag (09.00-13.00)

 • 9.00-09-30: Morgenmad og opstilling til markedspladsen 
 • 09.30-09.35: Velkomst ved Axel Kornerup Hansen, Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer. 
 • 09.35-10.20: 10 Tips til at opnå et succesfuldt DVO/RSPCA (Penny Hawkins) 
 • 10.20-10.30: Pause 
 • 10.30-11.00: Intro til workshop ved Katrine Svendsen og Tom Bengtsen 
 • 11.00-12.00: Workshop om samarbejde DVO'er imellem 
 • 12.00-13.00: Opsamling i plenum 

13.00-14.00: Frokost og markedsplads

Mødet åbnes for alle interesserede deltagere resten af eftermiddage (såfremt der er ledige pladser)

Program eftermiddag (14.00-15.40)

 • 14.00-14.10: Prisuddeling 
  • 14.10-15.30: Træning af personale og vedligeholdelse af kompetencer 
  • 14.10-14.30: Minerva 
  • 14.30-14.50: Københavns Universitet - Afdeling for Eksperimentel Medicin (Præsentation)
  • 14.50-15.10: Lundbeck ved Charlotte Bülow og Tina Brønnum Pedersen 
  • 15.10-15.30: Statens Serum Institut 
 • 15.30-15.40: Afslutning ved Axel Kornerup Hansen (Præsentation)

Markedspladsen

Alle dyrevelfærdsorganer bedes medbringe et initiativ fra egen facilitet på Markedspladsen. Det kan være stort og småt – og ikke nødvendigvis noget nyt - som har forbedret dyrevelfærden, som kan have relevans for andre forsøgsdyrsfaciliteter at se.

Hvis initiativet er en fysisk ting (bur, berigelse eller lignende) kan det medbringes og opstilles på Markedspladsen. Hvis initiativet er en metode, kan denne eksempelvis præsenteres vha. en poster eller en video.

Det medbragte initiativ stilles op om morgenen fra kl. 09.00. Under frokosten i tidsrummet kl. 13.00-14.00 står man ved sin udstilling og præsenterer den for interesserede.

Der er naturligvis stadig mulighed for frokost under markedspladsen.
Det Nationale Udvalg inspicerer de medbragte initiativer med henblik på at udpege det bedste. Vinderen præmieres med 5.000 kr.