Dyrevelfærdsorganer

Indehavere af en tilladelse til at udføre dyreforsøg skal være tilknyttet et dyrevelfærdsorgan på den virksomhed/institution, hvor dyreforsøgene foretages. Hvis et sådan ikke findes, skal det oprettes.

Hvis man skal have oprettet et dyrevelfærdsorgan, kan man tage kontakt til Dyreforsøgstilsynet, der kan rådgive om reglerne på området.

Kontaktoplysninger til Dyreforsøgstilsynet

EU-kommissionen om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg

Du kan læse mere om dyrevelfærdsorganernes opbygning og arbejdsopgaver i EU-kommissionens skrivelse om dyrevelfærdsorganer og nationale udvalg.