Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers opfordringer til dyrevelfærdsorganerne

Udover funktioner, der direkte fremgår af bekendtgørelsen om dyreforsøg, har Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer følgende opfordringer til Dyrevelfærdsorganerne.