Referater af møder i Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Referat af det enkelte møde offentliggøres inden for en måned efter afholdelsen af mødet.

Referater af møder afholdt i 2023

Referater af møder afholdt i 2022

Referater af møder afholdt i 2021

Referater af møder afholdt i 2020