Udvalgets medlemmer

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer består af en formand og seks yderligere medlemmer - alle sammen med høj faglig viden og erfaring på minimum ét af følgende områder: Replacement, Reduction og Refinement i forbindelse med dyreforsøg.

Udvalgets medlemmer er også bestyrelsesmedlemmer i Danmarks 3R-Center.

Axel Kornerup Hansen (formand)

Axel Kornerup Hansen er dyrlæge, har en veterinær doktorgrad og er professor i forsøgsdyrvidenskab og forsøgsdyrsvelfærd på Københavns universitet. Han forsker indenfor områderne reduction og refinement - hovedsageligt hos gnavere.

Læs mere om Axel Kornerup Hansen på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Christine Nellemann

Christine Nellemann er uddannet humanbiolog og har en Ph.D. fra Panum Instituttet. Hun har siden været ansat i afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering i DTU Fødevareinstituttet, hvor hun i dag er institutdirektør.

Læs mere om Christine Nellemann på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Erwin L. Roggen

Erwin L Roggen har en Ph.D. i Biokemi. Han er stifter af firmaet ”3Rs Management and Consulting ApS”. Erwin har knap 25 år erfaring med udviklingen af dyre-fri test metoder og godt 10 år med implementering, anvendelse og validering af disse metoder.

Læs mere om Erwin L. Roggen på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Jan Lund Ottesen

Jan Lund Ottesen er uddannet dyrlæge, har en Ph.D., og har beskæftiget sig med forsøgsdyr på Novo Nordisk i mere end 25 år. Han er desuden European Veterinary Specialist in Laboratory Animal Medicine & ECLAM (European College of Laboratory Animal Medicine) de facto diplomat (dipECLAM).

Læs mere om Jan Lund Ottesen på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Peter Bollen

Peter Bollen er lektor og afdelingsleder på Biomedicinsk Laboratorium (Syddansk Universitet) og har siden 1992 arbejdet med forsøgsdyr. Hans interesseområde er forbedring af anæstesi, smertelindring og optimering af opstaldning og ernæring af forsøgsdyr - sidstnævnte var emnet for hans ph.d.-studie.

Læs mere om Peter Bollen på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Lisbeth E. Knudsen

Lisbeth E. Knudsen er professor i dyrefri toksikologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Hun er formand for det lokale etiske udvalg for fakulteterne SCIENCE og SUND og udpeget medlem af en af de regionale videnskabsetiske komiteer. LEK er medlem af det lokale dyrevelfærdsorgan på SUND ved Københavns Universitet fra 2005 og bestyrelsen for det danske 3R-center fra 2013.

Læs mere om Lisbeth E. Knudsen på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.

Birgitte Kousholt

Birgitte Kousholt er uddannet dyrlæge og har en Ph.D. fra Aarhus Universitet. Hun har siden være ansat på Aarhus Universitet, først som post doc, siden som forsøgsdyrsdyrlæge og senest også som leder af Institut for Klinisk Medicins stordyrsfacilitet.

Læs mere om Birgitte Kousholt på Danmarks 3R-Centers hjemmeside.