Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde 2021 (16. september)

Sæt kryds i kalenderen for årsmødet for dyrevelfærdsorganerne, som afholdes den 16. september. Det er tidligere meldt ud, at årsmødet ville blive afholdt den 9. juni. I lyset af den nuværende corona-situation vil det efter alt at dømme ikke være muligt at afholde et fysisk arrangement af denne størrelse i juni måned.

Publiceret 9. april 2021

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer valgt at finde en ny dato senere på året i forhåbning om at kunne afholde årsmødet fysisk. Årsmødet afholdes i København. Program for dagen og information om sted offentliggøres snart.

Årsmødeprogrammet er som vanligt opdelt i et formiddags- og et eftermiddagsprogram. Formiddagsprogrammet er forbeholdt medlemmer af dyrevelfærdsorganerne, mens alle med en professionel interesse i forsøgsdyr er velkomne til at deltage i eftermiddagsprogrammet.