Ny formand for bestyrelsen i Danmarks 3R-center og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer

Christine Nellemann har ønsket at træde tilbage som formand for bestyrelsen i Danmarks 3R-center og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer. Axel Kornerup Hansen er ny formand.

Publiceret 7. januar 2021

Christine Nellemann har ønsket at træde tilbage som formand for bestyrelsen i Danmarks 3R-center og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer. Fødevareminister Rasmus Prehn har derfor fra årsskiftet udpeget Axel Kornerup Hansen som ny formand for den resterende del af bestyrelsesperioden – dvs. frem til november 2021.

Axel Kornerup Hansen er professor i forsøgsdyrvidenskab og –velfærd ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet, og han har været medlem af bestyrelsen siden etableringen i 2013.

I forbindelse med formandsskiftet siger Axel Kornerup Hansen:

Christine Nellemann har gjort et stort arbejde med at få etableret Danmarks 3R-center som et stabilt element i arbejdet med at få omlagt brugen af forsøgsdyr til metoder, der ikke er baseret på levende dyr - eller i hvert fald kræver færre dyr - og få nedsat belastningen af de dyr, der rent faktisk anvendes. Det er meget Christines fortjeneste, at Danmarks 3R-Center nyder respekt blandt både forsøgsdyrsbrugere og dyreværnsfolk, og at centeret er blevet en rollemodel for lignende organisationer i udlandet. Det er også positivt, at kvaliteten af de ansøgninger vi modtager om forskningsbevillinger, har været stigende år for år i Christines formandsperiode.

Jeg vil fortsætte i det spor, hvor vi, ud over at uddele årlige forskningsmidler, også tager selvstændige initiativer, som kan påvirke den måde, vi bruger og forholder os til dyr i den danske forskningsverden. Det ligger mig stærkt på sinde, at vi følger op på vores arbejde omkring de danske forsøgsdyr, der oplever den højeste belastning. Vores hidtidige arbejde omkring det viser, at i de forsøg, hvor det er tilfældet, er der tale om meget betydningsfuld forskning, og det derfor - i henhold til vores gældende lovgivning - er berettiget.

Men det er stadig min vision, at vi ikke i Danmark har behov for at lave den slags procedurer på dyrene, og at vi kan opnå de samme resultater enten uden brug af dyr eller ved mere skånsomme forsøg. Vi skal øge underviseres bevidsthed om, hvornår det er nødvendigt at bruge dyr til undervisning. Rådet for Dyreforsøg har i årevis gjort en stor indsats for, at der kun gives de nødvendigste undervisningstilladelser, men det er nu en gang underviserne selv, der bedst kan udtænke pædagogiske metoder, som sikrer den samme indlæring. Hvor der en vilje er der også en vej.

Vi skal udvikle arbejdet i Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer, så vi i højere grad indtager den rolle, som vi er tiltænkt i EU-Direktivet. I de forgangne år har vi lagt megen energi i at få systemet omkring dyrevelfærdsorganerne op at køre. I dag har vi, takket være det store engagement ude på forsøgsstederne, en forbilledlig organisation, der til fulde opfylder de forventninger, som EU måtte have haft, og vi har en rigtig god kontakt til dyrevelfærdsorganerne, som vi skal fortsætte og udbygge. Men vi skal også - i endnu højere grad end i dag - påtage os rollen som formel rådgiver om, hvordan brugen af dyr til forsøg kan minimeres, og dyrenes belastning kan mindskes.

Vi skal fortsætte succesen med vores større årlige møder. Til symposiet skal vi øge deltagelsen af forskere - dvs. både dem, der anvender dyr og dem, som mestrer reagensglas-metoderne - og vi skal få dem til at snakke sammen. Den åbne del af vores årsmøde for dyrevelfærdsorganerne skal styrkes i den retning, vi allerede er slået ind på, så det vedbliver en vigtig årlig mulighed for, at forsøgsstederne kan udveksle ideer omkring de 3R’er på en konstruktiv, veldokumenteret, men stadig uformel facon.
Jeg glæder mig meget til samarbejdet med bestyrelsen, dyrevelfærdsorganerne, interessenterne og forskningsmiljøet.


Christine Nellemann fortsætter sit engagement i 3R-centeret og udvalget som menigt bestyrelsesmedlem. Christine fortæller således om formandsskiftet:

Jeg har været meget glad for at være formand for det danske 3R-center i de første 7 år af dets levetid, hvor vi er kommet rigtig langt. Jeg har valgt at gå af som formand, fordi jeg er kommet ind i flere andre bestyrelser og arbejdsgrupper- både nationalt og internationalt - hvorfor min tid desværre er blevet udfordret. Jeg er glad for, at ministeren har udpeget Axel som ny formand, og jeg er sikker på, at Axel med stor succes kan videreudvikle Danmarks 3R-Center. Jeg ser frem til samarbejdet med både ham og den øvrige bestyrelse.

Afslutningsvis skal det nævnes, at ministeren til efteråret skal udpege en ny bestyrelse til Danmarks 3R-Center og det nationale udvalg, som skal påbegynde arbejdet pr. 1. november 2021.